PRE-ACTION SİSTEMLER SUNUMU

Detay Yangın ve Danışmanlık olarak , Tüyak (Türkiye Yangından Korunma ve eğitim Vakfı ve Derneği) ‘ın Istanbul’da düzenlediği 20 Ocak 2018 tarihli “ Pre-action Sistemler “ konulu eğitim seminerinde sunum yaptık. Sektör temsilcilerinin yüksek katılım gösterdiği seminerde ön tepkimeli (pre-action ) sistemlerin tasarım kriterleri, kullanım alanları, servis ve bakım gereklilikleri anlatıldı.