YANGINDAN KORUNMA MÜHENDİSLİĞİ

1) Dizayn Ve Projelendirme

Aktif ve pasif yangından korunum sistemleri

2) Danışmanlık Hizmetleri

2.1 Tesisiniz için yangından korunum sistemlerinin tanımlanması

2.2 Disiplinler arası koordinasyonun ve entegrasyonun sağlanması (Mimari-Elektromekanik)

2.3 Satın alma aşamasında teknik danışmanlık

3) Kontrolörlük Hizmetleri

3.1 Proje kontrolü

3.2 Hesap kontrolü

3.3 Hakediş kontrolü

4) Denetim, Test Ve Raporlama Hizmetleri

4.1 Tesisinizde kurulu bulunan yangından korunum sistemlerinin denetimi

4.2 Tesisinizde kurulu bulunan yangından korunum sistemlerinin testi

4.3 Tesisinizdeki yangından korunum sistemlerinin referans standart ve yönetmeliklere göre raporlanması

5) Eğitim Hizmetleri;

5.1 Sistem Tasarımı,

5.2 Yangından korunum sistemi kurulumu ve tesisat imalatı

5.3 Yangından korunum sistemleri işletmesi ve bakımı