YÖNETMELİK VE STANDART DANIŞMANLIĞI

Mimari Elektrik Ve Mekanik Yangın Danışmanlığı
Disiplinler Arası Koordinasyon Ve Entegrasyonun Sağlanması
Satın Alma Aşamasında Teknik Danışmanlık
Proje Ve Saha Uygulama Kontrollüğü
Denetim, Test Ve Raporlama Hizmetleri